Pohár republiky

Soutěž je pořádána od roku 2010. Nultý ročník se konal 28.října, což iniciovalo i pojmenování soutěže, jako upomínku na vznik společného státu Čechů a Slováků.


Samotný vznik soutěže byl jednak motivován zájmem o aktivní ukončení soutěžní sezóny, dále snahou o vytvoření podmínek pro soutěžní setkávání se, se soutěžními družstvy ze Slovenské republiky (čemuž byly i dílčí měrou upraveny pravidla). Soutěží se na dvě hadice „B“. V neposlední řadě byl zájem o vytvoření mírně odlehčené soutěže, bez stresování a honbou za body do různých okresních a jiných soutěží. Cílem soutěže je příjemné rozloučení se, se soutěžní sezonou při oblíbeném sportu, v kamarádském a přátelském prostředí.


Soutěž se prezentuje: